Natriumnitriet of kaliumnitraat

Gebruik van natriumnitriet of kaliumnitraat in biologische vleesproducten

Er kan toestemming worden gegeven om natriumnitriet of kaliumnitraat te gebruiken in biologische vleesproducten. Exploitanten die natriumnitriet of kaliumnitraat willen gebruiken, bezorgen daarvoor een aanvraag aan hun controleorgaan

Aanvraag toelating gebruik nitriet/nitraat in biologische vleesproducten

Het gebruik van natriumnitriet (E250) of kaliumnitraat (E252) in biologische vleesproducten is toegestaan onder volgende voorwaarden:

  • u motiveert het gebruik
  • er is geen technologisch alternatief
  • u heeft de toestemming van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij
  • u respecteert de toegelaten maxima

Het controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt uiterlijk veertien dagen na de dag waarop het de aanvraag heeft ontvangen, zijn advies daarover aan de bevoegde entiteit.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deelt haar beslissing over het gebruik van natriumnitriet of kaliumnitraat binnen veertien dagen na de dag waarop ze het advies van het controleorgaan heeft ontvangen, mee aan de exploitant en zijn controleorgaan. 

De toestemming is maximaal twaalf maanden geldig. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deelt de duur van de toestemming mee.

Maximaal toegestaan
- Maximum toegevoegde hoeveelheid Maximaal toegestaan residu
E250 Natriumnitriet  80 mg/kg uitgedrukt als NaNO2  50 mg/kg uitgedrukt als NaNO2
E252 Kaliumnitraat  80 mg/kg uitgedrukt als NaNO3  50 mg/kg uitgedrukt als NaNO3/kg

E 250 niet in combinatie met E 252 of omgekeerd.

Contact biologische landbouw

Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
Belgiƫ

Delen: