Vergunning gebruik niet-biologische ingrediënten

Indien een ingrediënt onvoldoende beschikbaar is in biologische vorm in de EU, kan u de toelating vragen voor gebruik van een niet-biologisch ingrediënt. U moet hierbij kunnen aantonen dat het ingrediënt niet voorradig is. Dit kan op 2 manieren:

  1. U gaat zelf op zoek naar een biologisch alternatief. Een uitgebreide databank met Belgische leveranciers vindt u terug onder http://www.biobedrijvengids.be/. Bij uw aanvraag voegt u de bewijsstukken van contacten met minstens drie potentiële leveranciers.
  2. Indien u het ingrediënt niet vindt, kan u vrijblijvend contact opnemen met BioForum voor verdere ondersteuning. Zij hebben een uitgebreide kennis van de biologische markten en grondstoffenleveranciers.

Aanvraagformulier

De vergunning

  • wordt afgeleverd door het Departement Landbouw en Visserij (beslissing binnen 30 dagen na ontvangst aanvraag). Uw controleorgaan ontvangt een kopie.
  • kan op elk moment, wanneer blijkt dat het betrokken ingrediënt beschikbaar is, opgeheven worden;
  • geldt voor 12 maanden en kan maximaal drie keer verlengd worden. Daarna mag dit ingrediënt niet meer gebruikt worden, tenzij het wordt opgenomen in bijlage IX  van verordening 889/2008.
  • impliceert dat de gegevens ervan worden meegedeeld aan de Europese Commissie en de Lidstaten (zie privacyverklaring)

Meer informatie

Voor meer info kan u terecht bij:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
bio@lv.vlaanderen.be