Melding bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Het FAVV is bevoegd voor verschillende erkenningen en vergunningen. U neemt hiervoor contact op met de dienst Primaire Productie van de Provinciale Controle Eenheid (PCE) van uw provincie.

Voorbeelden van erkenningen en vergunningen zijn:

Dierlijke productie

  • erkenning voor de verwerking van melk
  • erkenning rechtstreekse verkoop van zuivelproducten aan de consument
  • registratie van uitzonderlijke plaatsen waar slachtverrichtingen gebeuren
  • erkenning voor thuisverwerking
  • sanitaire attesten voor leghennen- en varkenshouderij

Plantaardige productie

  • aanvragen registratienummer (sierteelt, tuincentra, boomkwekerijen)
  • aanvragen plantenpaspoort (sierteelt, boomkwekerijen)
  • telers die een erkenning hebben voor de vermeerdering van teeltmateriaal (zaad- en pootgoed)
  • erkenning van handelaars en bereiders van aardappelen (verpakking, schillen, verwerking)
  • vergunning voor het mengen van veevoeders op het eigen bedrijf. De overnemer moet een mengvergunning op zijn naam aanvragen. Als de landbouwers-zelfmengers ook het convenant “Laagfosfor-voeder” hebben ondertekend, moet die vergunning ook opnieuw aangevraagd worden bij de VLM.