KRATOS

Raad op maat

Dankzij deze PDPO III-maatregel kunt u als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van uw bedrijf aanvragen over meerdere onderwerpen, verdeeld in 14 adviesmodules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5: Biodiversiteit
  • Module 5A: Biodiversiteit: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit
  • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (Tijdelijk onbeschikbaar: het budget voor adviesmodule 5B (IHD en PAS) is uitgeput waardoor er tijdelijk geen advies aangevraagd kan worden voor deze adviesmodule).
  • Module 5C: Biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten
 • Module 6: Klimaat
  • Module 6A: Klimaat: Agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat
  • Module 6B: Klimaat: Energie (Tijdelijk onbeschikbaar: Het budget voor adviesmodule 6B Klimaat (energie) is uitgeput waardoor er tijdelijk geen advies aangevraagd kan worden voor deze adviesmodule).
 • Module 7: Water
  • Module 7A: Water: Geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)
  • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
 • Module 8: Bodem
 • Module 9: Arbeidsveiligheid
 • Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

 

Het advies dat u kan volgen onder module 10 is nieuw t.o.v. de eerste looptijd van KRATOS (adviesaanvragen 2016). Het biedt u de mogelijkheid u te laten adviseren over de verwerking van primaire landbouwproducten voor voedingsdoeleinden.

 

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag