KRATOS

Raad op maat

Dankzij deze PDPO III-maatregel kunt u als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van uw bedrijf aanvragen over meerdere onderwerpen, verdeeld in 13 adviesmodules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5: Biodiversiteit
  • Module 5A: Biodiversiteit: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit
  • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
  • Module 5C: Biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten
 • Module 6: Klimaat
  • Module 6B: Klimaat: Energie.
 • Module 7: Water
  • Module 7A: Water: Geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)
  • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
 • Module 8: Bodem
 • Module 9: Arbeidsveiligheid
 • Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

Meer informatie

 • Voor landbouwers

 • Voor adviesdiensten: Het Departement Landbouw en Visserij heeft op 8 november 2018 een overheidsopdracht gepubliceerd voor adviesverlening in het kader van KRATOS 3 (zie: https://enot.publicprocurement.be/). Via deze nieuwe overheidsopdracht werden adviesdiensten geselecteerd die advies mogen verlenen tot 31/12/2022.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag