KRATOS

Raad op maat

Dankzij deze PDPO III-maatregel kunt u als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van uw bedrijf aanvragen over meerdere onderwerpen, verdeeld in 14 adviesmodules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5: Biodiversiteit
  • Module 5A: Biodiversiteit: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit
  • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
  • Module 5C: Biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten
 • Module 6: Klimaat
  • Module 6A: Klimaat: Agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat
  • Module 6B: Klimaat: Energie.
 • Module 7: Water
  • Module 7A: Water: Geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)
  • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
 • Module 8: Bodem
 • Module 9: Arbeidsveiligheid
 • Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

OPGELET: Het is tijdelijk niet mogelijk om adviesaanvragen in te dienen voor KRATOS. Het Departement Landbouw en Visserij is bezig met de evaluatie van de offertes voor de 3e overheidsopdracht van KRATOS om te bepalen welke adviesdiensten advies mogen verlenen in de periode 2019-2020. In het voorjaar van 2019 zal het terug mogelijk zijn om adviesaanvragen in te dienen via het e-loket.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag