Zorgboerderijen

Zorg verstrekken op het bedrijf, iets voor u?

Land- en tuinbouwers kunnen een subsidie krijgen voor het opnemen van de zorgtaak op hun bedrijf. Klik door voor meer informatie over:

Subsidiemaatregel zorgboerderijen: jaaroverzicht 2019
Subsidiemaatregel zorgboerderijen: jaaroverzicht 2018
Subsidiemaatregel zorgboerderijen: jaaroverzicht 2017
Subsidiemaatregel zorgboerderijen: jaaroverzicht 2016
Subsidiemaatregel zorgboerderijen: jaaroverzicht 2015

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 553 44 08
e-mail: zorgboerderijen@lv.vlaanderen.be