VLIF-steun voor de land- en tuinbouw

Doel en doelgroep

buxussen in tuinbouwbedrijfHet Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit gebeurt door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. En ook hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Wetgeving oprichting en werking VLIF

Activiteitenverslag VLIF

Beschrijvende publicaties over de toestand van de Vlaamse land- en tuinbouw.