VLIF-steun voor de land- en tuinbouw

Doel en doelgroep

buxussen in tuinbouwbedrijfHet Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Wetgeving oprichting en werking VLIF

Het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994  (B.S. 29 december 1993)

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (B.S. 18 januari 2016)

De geldende regelgeving voor de maatregelen wordt telkens vermeld op de desbetreffende pagina.