Welke gegevens over mijn zoogkoeienquotum zijn beschikbaar op het e-loket?

Per campagne kan u de gegevens over het zoogkoeienquotum opvragen. Hierbij wordt zowel de waarde van het quotum als de relevante gegevens van het melkquotum weergegeven. Als u een premieaanvraag voor zoogkoeien hebt ingediend, ziet u hier ook het ontvangstbewijs.

Ga naar de tegel 'Mijn Bedrijfsgegevens' en klik verder op de tegel 'Gegevens van zoogkoeien'. In het kader klikt u op de link 'Detail en documenten' en vervolgens vindt u in het kader 'Documenten' bovenaan de link 'Ontvangstbewijs' terug. Als u hierop klikt, opent zich een pdf-document.

Pas 7 maanden na de indiening van de aanvraag is ook de notificatie beschikbaar. In het kader 'Documenten' klikt u dan op de link 'Notificatiebewijs'.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.