Beleid en onderzoek

Vlaams Actieplan Water voor land- en tuinbouw 2019-2023

Actieplan Water voor land- en tuinbouw 2019-2023
Het actieplan bevat beleidsaanbevelingen rond vijf actiedomeinen en moet de land- en tuinbouw op een duurzame, robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van waterschaarste, droogte en wateroverlast die door de klimaatverandering vaker zullen optreden.

Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021

Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en als aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het bevat vier soorten kortetermijnacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering.

Meer info vindt u op https://www.vmm.be/water/droogte/actieplan-droogte-en-wateroverlast (Vlaamse Milieumaatschappij - VMM)

Toenemende verzilting

Ten gevolge van droogte en dalende waterpeilen kan het oppervlaktewater te zout worden om gewassen te besproeien of vee te laten drinken. 

Kansen voor zilte landbouw (Instituut voor Landbouw- Visserij en Voedingsonderzoek - ILVO)

Hoe gaan poldergebieden om met verzilting? (Vlaamse Landmaatschappij - VLM)

EIP projecten rond hergebruik van gezuiverd effluent

In het kader van de oproep 2019 Europees Innovatie Partnerschap (EIP) – Operationele groepen werden 2 projecten geselecteerd rond hergebruik van gezuiverd effluent:

Expertisecentrum Landbouw & Klimaat

Meer info vindt u bij ILVO (Instituut voor Landbouw- Visserij en Voedingsonderzoek): Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO-ELK)